Η καθολική αναζήτηση δεν είναι ενεργοποιημένη.
Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
ShareΕπισκόπηση


Στόχος της μαθησιακής αυτής ενότητας είναι να βοηθήσει γονείς και επαγγελματίες να συνεργαστούν.
Η μαθησιακή ενότητα παρέχει γνώσεις σχετικά με τις ιδέες και τα εργαλεία που απαιτούνται για να μπορέσει κάθε οικογένεια να εμπλακεί στη σχολική ζωή, να είναι σε θέση να συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς και να είναι σε θέση να διαμορφώσει μια κοινή απόφαση με τον επαγγελματία/θεραπευτή που έχει επιλέξει (κοινή στάση). Σε όλη τη διάρκεια της μαθησιακής ενότητας θα διαβάσετε περιλήψεις ερευνών, καθώς και πρακτικές για το πως μπορείτε να εμπλακείτε. 


Μαθησιακοί στόχοι


Μόλις ολοκληρώσετε την ενότητα αυτή θα πρέπει:

να αναγνωρίζετε τη σημασία της εταιρικής σχέσης και να μάθετε πως να γίνετε εταίροι.

να γνωρίσετε πρακτικές για τον τρόπο συνεργασίας με διάφορους φορείς στο πλαίσιο του σχολικού συστήματος.

να μάθετε να κατανοείτε την πλοήγηση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.


Πρόγραμμα


Σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα θα διερευνήσουμε τι είναι η εταιρική σχέση, τον ορισμό της, τη σημασία της, τους ρόλους και πως μπορεί να δημιουργηθεί. 


Αυτή η μαθησιακή ενότητα προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρεις ώρες. Μπορείτε να την κάνετε με το δικό σας ρυθμό.


Προαπαιτούμενα:


Δεν χρειάζεται να έχετε προηγούμενες γνώσεις για να λάβετε μέρος σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα.


Είσοδος στη μαθησιακή ενότητα


Ο δρόμος για τη διάγνωση Συμμετοχική και εξειδικευμένη εκπαίδευση