Η καθολική αναζήτηση δεν είναι ενεργοποιημένη.
Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Share


Επισκόπηση

Σε αυτή τη διδακτική ενότητα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τόσο τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσο και την έννοια του Καθολικού Σχεδιασμού. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεσπίστηκε το 1948, αλλά ίσως να μην έχουμε ακόμη καταφέρει να ενσωματώσουμε πλήρως τα δικαιώματα αυτά στην εθνική  μας νομοθεσία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα περιγράφονται λεπτομερώς σε άλλη μαθησιακή ενότητα, επομένως δεν θα επεκταθούμε περισσότερο εδώ. Θα συζητήσουμε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

(CRPD).


  Μαθησιακοί στόχοι

Θα σας παρουσιάσουμε την έννοια του Καθολικού Σχεδιασμού και τις 7 αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της μαθησιακής ενότητας θα έχετε βασικές γνώσεις σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD), την έννοια του Καθολικού Σχεδιασμού και τις 7 αρχές του.

Στόχος αυτής της μαθησιακής ενότητας είναι:

  

Παροχή γνώσεων στους γονείς σχετικά με την έννοια του καθολικού σχεδιασμού

 Παροχή γνώσεων στους γονείς σχετικά με την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD).

  Παροχή στους γονείς εργαλείων, ιδεών και γνώσεων για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των παιδιών τους σε σχολικό, δημοτικό, περιφερειακό και κρατικό επίπεδο.


Πρόγραμμα

 Προτείνουμε να αφιερώσετε μεταξύ 75 και 120 λεπτών σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα, επειδή η γνώση σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD), τον Καθολικό Σχεδιασμό και τις 7 αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού σας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.


Προαπαιτούμενα: 


Δεν χρειάζεται να έχετε προηγούμενες γνώσεις για να λάβετε μέρος σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα.


Είσοδος στη μαθησιακή ενότητα


Συμμετοχική και εξειδικευμένη εκπαίδευση Ένταξη στην οικογένεια και στην κοινότητα